Banan där ALLA kan spela och träna !

 Vägbeskrivning klicka här


Fakta

12-hål par 41

Mellan 90-290 m långa . Se detaljer nedan.

Lätt kuperad parkbana med vattenhinder,sandbunkrar och välskötta greener.

Elbil finns till förfogande fa. till rörelsehindrade.
Banarkitekter Anna och Lennart Kruger.

Banan ägs och drivs av familjen Poucette.

Dessa regler gäller vid spel:

Värna om Din egen och andras säkerhet. Allt spel och vistande på banan sker på egen risk.

 

Hål           Längd m       Par       Hcp

1                  9o                  3           11

2                135                  3            9 

3               290                 4             2

4               160                 4             8

5               250                 4              1

6                145                3             12

7                125                 3               7

8                170                4               5

9                190                3               3

10             110                 3               6

11              110                4               4

12              115                3             10

 tot. ca. 1910             41

 

Se bild på banan